Przejdź do głównej zawartości

Posty

Książka na noc

 płonące pochodnie, słuchał śpiewu wielbicieli kapłanki i - marzył o niej. Księżyc wschodził coraz później, zbliżając się do nowiu, noce były szare, efekta świetlne przepadły, ale Ramzes mimo to wciąż widział jasność owej pierwszej nocy i słyszał namiętne strofy Greka. Nieraz powstawał z ławki, ażeby wprost pójść do mieszkania Kamy, ale ogarniał go wstyd. Czuł on, że nie wypada następcy tronu ukazywać się w domu kapłanki, którą odwiedzał każ- dy pielgrzym, byle złożył hojniejszą dla świątyni ofiarę. Co dziwniejsza - bał się, ażeby wi- dok Kamy, otoczonej dzbanami i nieszczęśliwymi wielbicielami, nie zatarł mu cudownego obrazu księżycowej nocy. Wówczas gdy ją przysłał Dagon, ażeby odwrócić gniew księcia, Kama wydała się Ramzesowi młodą dziewczyną, dosyć powabną, dla której jednak można nie stracić głowy. Lecz gdy pierwszy raz w życiu on, wódz i namiestnik, musiał siedzieć pod domem kobiety, gdy go rozmarzyła noc, gdy usłyszał gorące oświadczyny innego mężczyzny, wtedy, także pierw
Najnowsze posty

Książka do pracy

  -    stały się własnością świątyni i tak zginęły dla swoich matek, jak gdyby wpadły w ogień. Naprawdę jednak nie idą one do pieca, ale do mamek i nianiek, które je przez kilka lat wy- chowują. Gdy zaś podrosną, zabiera je szkoła kapłanów Baala i kształci. Najzdolniejsi z tych wychowańców zostają kapłanami lub urzędnikami, mniej obdarzeni idą do marynarki i nieraz zdobywają wielkie bogactwa. Teraz chyba, książę, nie będziesz dziwił się, że matki tyryjskie nie opłakują swoich dzieci. Więcej powiem: teraz, panie, zrozumiesz, dlaczego w naszych prawach nie ma kar na rodzi- ców zabijających swoje potomstwo, jak się to zdarza w Egipcie... -   Nikczemnicy znajdują się wszędzie - wtrącił namiestnik. -   Ale u nas nie ma dzieciobójców - mówił dalej Hiram - bo u nas dziećmi, których nie mo- gą wykarmić ich matki, zajmuje się państwo i świątynia. Książę zamyślił się. Nagle uścisnął Hirama i zawołał wzruszony: -    Jesteście o wiele lepsi aniżeli ci, którzy opowiadają o was tak